VENTILIRANE FASADE

Keratek ventilirane fasade
Ventilirane fasade su fasadne obloge učvršćene na aluminijsku potkonstrukciju, odvojene 3-4 cm od nosive podloge zračnim (ventilacijskim) slojem.
Takve fasade u pravilu sadrže termoizolacijski sloj s vanjske strane nosivog pročeljnog zida.

Ventilirane fasade se izvode pločama od keramike, kamena, HPL-a, vlaknocementnih elemenata, metala, aluminijskog kompozita, i drugo, sa 5-10 milimetarskim otvorenim fugama.

VENTILIRANE FASADE - PREDNOSTI

Bitna prednost pred zatvorenim neventiliranim pročeljima je pozicija izolacionog sloja od mineralne vune koji se nalazi sa vanjske strane nosivog pročeljnog zida. Ventilirani zračni sloj osigurava slobodno strujanje zraka između vanjskog plašta i nosivog zida.
U presjeku takvog zida ne dolazi do rošenja tj. difuzna vodena para slobodno difundira prema van i čuva zid suhim.

• Cijela konstrukcija omogućava difuziju vodene pare.
• Nosiva konstrukcija objekta zaštićena je od atmosferskih utjecaja i promjena temperature, što osigurava dugovječnost objekta.
• Nosivi vanjski zidovi konstrukcije i toplinska izolacija ostaju stalno suhi i osiguravaju funkciju toplinske izolacije.
• Ušteda energije - termoizolacija osigurava akumuliranje topline u objektu.
• Sprečava hlađenje zimi i zagrijavanje objekta ljeti i znatno štedi energiju.
• Štiti građevinu od temperaturnih udara.
• Ventilirane fasade apsorbiraju buku i do 15 db
• "Vječna fasada" – nema održavanja, korozije, vlage.
• Mala težina - manji troškovi prijevoza. Potrebna je manja nosivost podloge.
• Mogućnost korekcije odstupanja od ravnine na starom ili novom objektu.
• Oštećene ploče se mogu lako zamijeniti.
• Montaža je suha i vremenske prilike ne utječu na brzinu montaže.
• Za vanjsku oblogu mogu se koristiti različiti materijali: Keramičke ploče, kamene ploče, ploče od cementa armirane staklenim vlaknima, laminatne ploče, staklo, prefabricirane betonske ploče, granitne ploče, aluminijske ploče, aluminijski kompoziti i slično.