Kiselootporni keramički podovi u prehrambenoj industriji

Sve veći sanitarni higijenski zahtjevi HACCP-a u prehrambenoj industriji traže da se obloge podova daju lako čistiti i održavati, da su obloge otporne na kiseline i lužine, da su otporne na mehanička i termička opterećenja. Pokušaji da monolitne obloge na bazi epoksi, poliuretanskih ili akrilnih smola postignu trajnu zaštitu nisu dali dobre rezultate.

Jedino kvalitetno izvedeni keramički podovi tehnologijom Keratek (Höganäs) su u Hrvatskoj dokazano dali najbolje rezultate sa trajnošću preko 30 godina, što dokazuju naše reference iz industrije mliječnih proizvoda kao što su "Vindija", "Dukat", "KIM", "Sirela", "Paška sirana" sirana "Gligora", "Kolan" na otoku Pagu i druge. One su dokaz trajnosti i kvalitete "Keratek" keramičkih podova.

Sa ne manje uspjeha su riješeni podovi u industriji mesnih proizvoda u "Podravci" Koprivnica, "Pomurka" Morska Sobota, "Ravlić" Osijek, "Matijević" Novi Sad, "PPK Karlovac, "Lovrić" Sinj djelomično stari 35 godina dokaz su trajnosti i pouzdanosti naših podova u mesnoj industriji.

U punionicama mineralne vode "Jana", "Jamnica", "Studena", "Kiseljak" i drugim izvedeno je preko 30.000 m2 keramičkih podova tip Höganäs ("Keratek") koji i nakon više godina izgledaju kao da su jučer izvedeni. Podovi u "Coca-Cola", punioca u Sarajevu, podovi u "Juicy" Kreševo izvedeni su kiselootpornim podnim keramičkim pločicama.

Gotovo sve punionice piva, "Carlsberg" Koprivnica, "Heineken" Karlovac, "Zagrebačka pivovara" i niz drugih izvedene su još prije 30 godina sa "Höganäs" kiselootpornim podnim i zidnim pločicama.
Keratek Zagreb

Izvedba kiselootpornog podnog opločenja

Da bi se izvelo kvalitetno kiselootporno opločenje treba imati informaciju u tome što se proizvodi u prostoru, o temperaturnom opterećenju, o kemijskom opterećenju tj. pH tekućine koja dolazi u dodir sa opločenjem, pH sredstva za pranje, opterećenju i tipu kotrljajućeg transporta. Na bazi toga treba odabrati debljinu pločica, protukliznost pločica, vrstu kita za fugiranje i vrstu ljepila.

Odlučujući za trajnost i kvalitetu kiselootpornog opločenja te kvalitet izvedene betonske podloge. Betonska podloga mora biti vodonepropusna i monolitno betonirana sa padom u podlozi od 1-1,5 %. Kod betoniranja koristiti vibrator. Betonska površina se ravna helikopterom i ne smije imati cementu opnu. Beton mora imati marku min 30 N/mm2 i ravninu od 5 mm / 3 m. Dilatacione fuge za stezanje betona se izvode dan nakon betoniranja u poljima 10 x10 m. Dilataciona fuga se izvodi uvijek na prijelazu pod-zid. Dilatacione fuge trebaju biti uvijek na najvišoj točki u podu. Te fuge moraju biti tako izvedene da se pokrivaju sa dilatacionim fugama u keramičkom opločenju. Da u betonu ne bi ostale mikropukotine koristiti beton sa mikrovlaknima.

Prednost Keratek tehnologije je da se kiselootporni keramički podovi mogu izvoditi na betonskim podlogama starim samo 7 dana. Da na keramičkom podu ne stoji voda, betonska podloga mora biti idealno ravna i u potrebnom padu. To većinom nije slučaj, pa se podloge moraju prije polaganja pločica izravnati ljepilom. Slijedeći dan površinu grubo obrusiti. Kao najbolje ljepilo za keramička opločenja u prehrambenoj industriji se pokazalo Mapei dvokomponentno ljepilo "Granirapid" koje ima veliku prionljivost na pločice i podlogu (preko 1,5 N/mm2). Ljepilo se ne miješa vodom nego otopinom akrilne smole koja daje ljepilu povećanu prionljivost i kiselootpornost. Velika je prednost takvog opločenja da se već nakon 4 sata može fugirati.

Pločice se polažu sa otvorenom fugom od 5-7 mm. Kod polaganja fuga mora ostati slobodna bez ljepila cijelom visinom.
Fuge se ispunjavaju Höganäs kiselootpornim kitom na bazi epoksi smole Habenit 60.
Posebna prednost ovog kita je da se fugirna masa nanosi gumenom špahtlom od neoprenske gume i fugira kao sa cementnom kašom.
Nakon 1-2 sata ostatak mase na pločicama se opere "scotch brite" spužvom i vodom.

Dilatacione fuge trebaju biti širine 10-12 mm i pune se trajno elastičnim kitom na bazi poliuretan Habenit 50. Kod toga se rubovi pločica uz dilatacionu fugu moraju zaštiti ljepljivom trakom koja se skine prije nego je masa očvrsnula.

Tip i kvalitet podnih kiselootpornih pločica za mljekare i punionice pića moraju odgovarati kvaliteti pločica Interbau Blink dim. 240 x 115 x 18 mm ili 14 mm debljine Höganäs dim. 215 x 105 x 19 mm R 9/10. Za industriju mesnih proizvoda preporučamo kiselootporne pločice proizvođača "Klingenberg" tip Sicodur 150 x 150 x 14 mm protukliznost R 13 koja se postiže silicijum karbidnim zrncima u masi pločice.
Keratek Zagreb
Mliječna industrija "Sirela"Bjelovar – Interbau Blink kiselootporne podne pločice dim. 240x115x18mm položene u Granirapid i fugirane Habenitom 60


Keratek Zagreb

Izvedba kiselootpornog keramičkog zida

Oblaganje zidova vrši se većinom bijelo glaziranim kiselootpornim pločicama glatke površine kao što su pločice njemačke firme Interbau Blink dim. 240 x 115 x 10 mm za fugu od 8-10 mm ili sa pločicama dimenzije 245 x 120 x 7 mm ili sa pločicama 195 x 95 x 6 mm za fugu širine 5 mm.

Pločice se polažu u ljepilo za zid kao što je "Kerabond" ili "Keraflex" ljepilo firme Mapei. Zidne površine moraju biti ravne kao gotovo opločenje i moraju se izravnati istim ljepilom. Fuge se ispunjavaju masom na bazi cementa kao npr. "Keracolor + Fugolastic".

"Fugolastic" se koristi umjesto vode i daje fugi veću kiselootpornost i veću vodonepropusnost.
Kod zidova veće dužine od 10 m izvesti vertikalne dilatacione fuge širine 5-10 mm i ispuniti ih Mapei dilatacionim kitom Mapeseal AC.
Kod polaganja pločica na gipskartonske ploče treba koristiti ploče otporne na vodu ili ih premazati primerom za tu namjenu.

U mokrim prostorijama između zida i podova obavezno postaviti hidroizolacionu traku da se gipskartonske ploče ne bi "napile" vodom. Gipskartonske ploče ne postavljati u dodiru sa podlogom!

U prehrambenoj industriji se uvijek traži izvedba radijalnog holkera sa radijusom 5 cm. Holker može biti glaziran ili neglaziran. Kod čeličnih zidnih panela holker se može lijepiti na panel poliuretanskim ljepilom.
Keratek Zagreb

Mesna industrija "Zlatiborac", Zlatibor – Klingenberg
Sicodur kiselootporne pločice dim. 150x150x14mm položene u Granirapid i fugirane Habenitom 60.
Keratek Zagreb

Mesna industrija "PPK" Karlovac - Klingenberg
Sicodur kiselootporne pločice dim. 150x150x14 mm položene u Granirapid i fugirane Habenitom 60.
Keratek Zagreb

"Coca Cola" Solin – Höganäs kiselootporne pločice dim. 215x105x19mm
Položene u Granirapid i fugirane Habenitom 60.
Keratek Zagreb

Punionica pića "Jamnica" – Höganäs kiselootporne pločice dim. 215x105x19mm
Položene u Granirapid i fugirane Habenitom 60.
Keratek Zagreb

"Coca Cola" Sarajevo – Gail kiselootporne pločice dim. 240x115x18mm
Položene u Granirapid i fugirane Habenitom 60.

KISELOOTPORNI KITOVI I GRAĐEVINSKA LJEPILA

HABENIT 48 (FB 48) - svijetlo sive boje
Osnovni kiselootporni kit za polaganje, na bazi epoksidne smole, sastoji se od 3 komponenti: epoksi smole, katalizatora i kvarcnog punila. Vodoonepropustan i otporan na većinu kiselina. Keratek Zagreb
HABENIT 60 (FB 60) -
boje cementa

Na bazi epoksidne smole, periv vodom dok ne očvrsne, koristi se za kiselootporna fugiranja podnih i zidnih opločenja u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji, te kod bazena s termalnom i morskom vodom. Sastoji se od dvije komponente: Epoksi katalizatora, kvarcnog punila sa epoksi smolom. Keratek Zagreb
HABENIT 60E (FB 60E) - crne boje
Elektroprovodljivi kiselootporni kit za elektroprovodljive keramičke podove na bazi epoksi smole. Sastoji se od epoksi katalizatora, epoksi smolom sa kvarcnim punilom i elektrolita.
HABENIT 50 (FB 50) - svijetlo sive boje
Trajno elastični kiselootporni kit za dilatacije na bazi poliuretana Keratek Zagreb
Naša tvrtka nudi industrijsku kiselootpornu keramiku renomiranih proizvođača:

KLINGENBERG DEKORAMIK, Njemačka – protuklizne kiselootporne ploče za prehrambenu industriju i velike kuhinje

Njemačka tvrtka, proizvođač kiselootporne protuklizne keramike, keramike za oblaganje industrijskih podova posebno podove u preradi mesnih proizvoda i oblaganja podova velikih kuhinja. Podovi u preradi mesnih proizvoda "Vajda" Čakovec, "Dalmes" Split , "Ravlić" Osijek, PPK Karlovac, "Lovrić" Hrvace i raznih drugih manjih pogona su prešli na podove tipa "Sicodur" R13 firme "Klingenberg", a svi novi Mc Donald's restorani koriste tip "Trianock" za oblaganje podova u kuhinji.

INTERBAU BLINK

Njemačka tvrtka proizvođač kiselootpornih i mrazootpornih keramičkih vučenih (špalt) i prešanih keramičkih neglaziranih podnih i glaziranih zidnih pločica za oblaganje podova i zidova u prehrambenoj, kemijskoj i drugoj industriji, sa velikim mehaničkim i kemijskim opterećenjima, te keramičkim klinker pločicama za oblaganje terasa, vinarija, radionica, dnevnih boravaka, fasada ( remenjaci).