INDUSTRIJSKI KERAMIČKI PODOVI - REFERENCE

• AD Grozd Strumica
• Podravka Koprivnica
• Dukat Zagreb
• Vindija Varaždin
• KIM Karlovac
• Sirela Bjelovar
• Paška sirana Pag
• PPK Karlovac
• Ravlić Osijek
• PIK Vrbovec
• Mesna industrija Matijević Novi Sad
• Zagrebačka pivovara
• Punionica mineralne vode Jamnica Zagreb
• Coca cola Sarajevo
• Punionica Jana
• Punionica mineralne vode Kiseljak
• Punionica Studena Lipik